top of page
Vår i Österbybruk.jpg

Stiftelsen Österbybruks herrgård

Ägandeform & styrelse

Stiftelsen Österbybruks Herrgård hette vid stiftandet år 1969, Bruno Liljefors

Stiftelse, efter den svenske naturkonstnären som var verksam på Herrgården under mellankrigstiden.

När Fagersta koncernen, som tidigare var ägare hade planer på att sälja herrgårdsbyggnaderna gick ett antal kulturintresserade samman för att genom den nybildade stiftelsen föra förhandlingar om ett överlåtande vilket skedde med ett gåvobrev 1972. Hela herrgårdsområdet med tillhörande byggnader blev 1996 byggnadsminnesmärkt. Stiftelsen styrelse består av representanter från Östhammars kommun, Länsstyrelsen Uppsala samt representanter med bred erfarenhet från kultur och besöksnäring.

Verksamhet och den dagliga driften sköts av anställd verksamhetschef

tillsammans med timanställda, personalstöd från Östhammars kommun samt volontärer. Revisor Folkesson revisionsbyrå.

Uppdrag

Stiftelsen uppdrag är att levandegöra bruksmiljön och förvalta det kulturhistoriska området för framtida generationer. Vidare ska stiftelsen verka för att herrgårdsområdet ska utgöra en plats för rekreation och mångkultur i vår samtid.

Österbybruks herrgård ovanifrån.jpg
081F1687-9B60-4F77-A30E-9BCF11F3D35A.png
Sk%C3%A4rmavbild%202021-05-16%20kl.%2013.52_edited.jpg
bottom of page