top of page
image00005.jpeg

Föreningarna som levandegör bruket

Föreningsverksamhet

Betydelsefullt för verksamheten är alla föreningar som med stort hjärta bidrar till
utbudet av olika evenemang, aktiviteter och stöd i form av olika projekt. Föreningarna är alltid i behov av nya medlemmar så brinner du för vårt kulturarv och har ett specifikt
intresse kontakta något av dessa.

Österbybruks herrgård ovanifrån.jpg

Vänföreningen Österbybruk herrgård

Föreningen är ett viktigt stöd för stiftelsen verksamhets där de i grupper arbetar med fokus på olika intresseområden som bl.a. musik, byggnadsvård, interiört och vallonsmedja.

Föreningen Orangeriträdgården

Den har som syfte att medverka till att orangeri och trädgård vid Österbybruks herrgård återskapas till utseende och med flora som tidigare funnits där.

Brukssmederna

Föreningens ändamål är att utveckla kunskaper och färdigheter i att av järn och stål smida konst och bruksföremål. Föreningen bedriver kursverksamhet och som medlem har man möjlighet att disponera smedjan.

Opera på Österbybruk

Föreningen har som syfte att årligen uppföra Operaveckan på Österbybruks herrgårdsområde.

Österbybruk Herrgårdsspel

Intresserad av att spela teater! Österbybruk herrgårdsspel är en förening som sedan 1989 spelar ”Jernets fångar” i Vallonsmedjan i Österbybruk och andra teateruppsättningar.

Konstkraft

Föreningens syfte är att verka för ett ökat intresse hos allmänheten och för olika konstyttringar genom att arrangera konstevenemang i Österbybruk som bl.a KonstPåsk.

Dannemora Hembygdsförening

Inte långt ifrån herrgårdsområdet ligger Hembygdsgården där föreningen vårdar och tar hand om olika historiskt intressanta byggnader och fin  trädgård. Under sommaren öppet café med hembakat bröd. Föreningen arrangerar också olika sammankomster som Nationaldagen, Gillestämman mfl.

bottom of page