Kurser i kalkputs och målning

Under 1700-talet och under stark ledning av familjerna de Geer och Grill lät man påbörja och avsluta en omfattande upprustning och byggnation av herrgården och herrgårdsområdet. Ett arbete som präglades starkt av tidens höga ambitionsnivå gällande det konstnärliga och kulturella. 1996 förklarades herrgårdsområdet som byggnadsminne. Det är i år andra gången Österbybruk anordnar byggnadsvårdsläger tillsammans med Byggnadsvårdsföreningen.

Du får både teoretisk och praktisk handledning i följande moment:

LÄGER KALKPUTS 22 – 27 juni

  • Putsarbeten på portstolpar, murverk och fasad
  • Avfärgning

LÄGER MÅLNING 17 – 22 augusti

Fortsättningsläger från 2019 (men du behöver inte deltagit på det). Fokus på att återskapa den stora herrgårdssalen från 1700-tal.

  • Målningsarbete med inriktning på målade ytor som karm, bröstpanel och väggar.