Kurser i kalkputs och målning

Under 1700-talet och under stark ledning av familjerna de Geer och Grill lät man påbörja och avsluta en omfattande upprustning och byggnation av herrgården och herrgårdsområdet. Ett arbete som präglades starkt av tidens höga ambitionsnivå gällande det konstnärliga och kulturella. 1996 förklarades herrgårdsområdet som byggnadsminne. Det är i år andra gången Österbybruk anordnar byggnadsvårdsläger tillsammans med Byggnadsvårdsföreningen.

Du får både teoretisk och praktisk handledning i följande moment:

LÄGER KALKPUTS 27 juni – 3 juli 2021

Sommarens hantverksmoment består bland annat i att ta sig an herrgårdens flygelbyggnad. Du får både teoretisk och praktisk handledning i följande moment:

  • Putsarbeten på stolpar, murverk, fasad och avfärgning med kalkfärg.
  • Utöver hantverksmomenten arrangeras även utflykter och föredrag.

LÄGER MÅLNING 17 – 22 augusti 2021

Under sommarens byggnadsvårdsläger fortsätter måleriarbetet i Stora salen, samt arbete utomhus med herrgårdens rokokodörrar och stallängans portar. Hantverksmomenten består av både teoretisk och praktisk handledning i följande moment:

  • Målning inklusive underarbete, färgundersökning och dokumentation samt arbete enligt ES-metoden (att ta sig ner färglager för färglager.
  • Utöver hantverksmomenten arrangeras även utflykter och föredrag.