Malmen och järnet

Österbybruks historia sträcker sig bakåt till 1400-talet. Skogen, vattnet och malmen är de tre delar som lagt grunden till Österbybruks och alla vallonbrukens historia.

Malmen bröts i många smågruvor i området, men högsta kvalitén fanns i den fina malm från Dannemora gruva. Tekniken att bryta loss den från berget krävde stora mängder ved och tillmakning var den metod som användes före dynamitens tid. Det innebar att man först eldade berget för att sedan med handkraft slå sönder malmkroppen och bärga den ur gruvans djup.

Förädlingen från malm till järn krävde också ved för att värma masugnar och smedjor samt vatten för att driva vattenhjulet och hammaren i smedjan.

Det var tillgången på dessa tre produktionsdelar – malm, ved och vatten – som avgjorde var produktionen etablerades.

När svenska staten behöver intäkter för att täcka kostnader för krig och krigsskulder vände man sig söderut i Europa för att hitta finansiärer och kompetens.

1632 utarrenderades Österby tillsammans med Lövsta och Gimo till Willem de Besche och Louis De Geer och en storindustri växte fram. Arbetskraften värvades från deras hemländer och de tog med sig smeder och annan ny kompetens som utvecklade produktionen. Vallonbruken grundlades och med det den epok som lade grunden för Sveriges välstånd.

© Copyright - Österbybruks Herrgard | Producerad av Next Step Media