Bruksmiljön

Malmen och järnet lade grunden till enorma rikedomar och bruksägarna ville förstås också visa upp det för omvärlden, men de kände också stort ansvar för de landsmän som de lockat till den karga nord.

Bruksmiljön i Österbybruk har en klar uppbyggnad. På ena sidan av herrgårdsdammen ligger arbetarbostäderna grupperade ända sedan 1600-talet. På den sidan av dammen ligger också klockstapeln och Brukskontoret – en välbevarad byggnad i två våningar i typisk karolinsk stil. Intill Brukskontoret ligger också Ånghammaren som representerar en nyare tid från 1800-talets mitt.

Norr om dammen ligger herrgården. Huvudbyggnaden uppfördes omkring 1760. Den södra herrgårdsflygeln byggdes 30 år tidigare som bostad till bruksarrendatorn Antoine De Geer och den östra flygeln är Brukskapellet och invigdes 1735. Den franskinspirerade trädgården med en korsarmad spegeldamm och alléer är tillskriven Carl Hårleman. En orangeriträdgård höll herrgårdsfolket både med grönsaker, blommor och exotiska frukter.

Norr och väster om herrgården finns en stallänga, sadelmakarlänga, spruthus och magasin. Stallängan innehåller både fähus, oxstall och ett stall för herrskapets hästar och vagnar. Herrskapsdelen är utformad just för att visa betydelsen av byggnaden och dess ägare.

De som bott i herrgården

Antoine De Geer arrenderade bruket under de Geers tid. År 1758 förvärvades bruket av Claes Grill och hans halvbror Johan Abraham. Hälften av bruket övertogs 1802 av Per Adolf Tamm som 1823 blev ensam ägare till hela bruket. Han blev senare kallad Gammel Tammen och blev bruket trogen till sin död.  Gammel Tammens arvingar Österbybruks AB 1876 och den slogs senare samman med Gimo Bruks AB. Från 1927 till nedläggningen 1983 drevs bruket av Fagersta AB.

För 100 år sedan, 1917, flyttade konstnären Bruno Liljefors med sin familj in i herrgården och parken. Ett tidigare brygghus gjordes om till ateljé.

Fagersta överlämnade herrgårdsområdet till en stiftelse som bildades för att försöka bygga upp ett Liljeforsmuseum i herrgården. Av säkerhetsskäl mm lyckades det inte.

I dag finns smeder, keramiker och andra hantverkare etablerade i herrgårdsområdet. Här finns värdshus, café, antikaffär och guidade visningar. Också herrgårdens spöken tar emot om man är lyhörd!

© Copyright - Österbybruks Herrgard | Producerad av Next Step Media