Inlägg av osterby

25/8 Säsongens sista visning av ”smedjan går”

Vallonsmedjan – världens enda intakt bevarade Vallonsmedjan från 1794 bidrog till Sveriges välfärd och var tillsammans med stångjärnet från Lövstabruk värd 300% mer än något annat stångjärn i världen. Detta tack vare Dannemora gruvas kalkrika och fosforfattiga järnmalm, vilket också tack vare att malmen också var manganförande ytterligare förhöjde kvalitén. Vallonernas teknik fullbordade värdet genom […]